Poniżej dostępne są dokumenty samoregulacyjne, rekomendacje i dokumenty standaryzacyjne, wypracowane przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

I Rekomendacja Bancassurance
II Rekomendacja Bancassurance
III Rekomendacja Bancassurance

Rekomendacja dobrych praktyk informacyjnych dotyczących ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (ufk)

Przykładowa Karta Produktu ufk

Minimalne Wymogi Informacyjne

Rekomendacja Wzory Porozumień Koasekuracyjnych
POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(bez postanowien dotyczacych przetargów publicznych)

POROZUMIENIE O KOASEKURACJI
(z postanowieniami dotyczącymi przetargów publicznych)